Заявленията за прием в пети и осми клас можете да подавате по електронен път от 22.06.2020 г. до 30.06.2020 г. по образец съгласно Приложение №3 - за ученици до VII клас и съгласно Приложение №2 – за ученици след VII клас.